Proteinerna ofta till som tegelstenarna i kroppen. Vår kropp behöver olika typer av protein för att bibehålla optimal hälsa. Albumin och immunglobuliner är två proteiner som spelar en viktig roll vid blodkoagulering och underhåll av kroppsvätskor. De hjälper också till att bekämpa infektioner. Medan det inte är ovanligt att ha spår av protein i urinen, en person som diagnostiserats med onormala mängder protein i urinen kräver omedelbar medicinsk vård.

Envist förhöjda nivåer av albumin i urinen är tecken på ett tillstånd som kallas albuminuri. I allmänhet är närvaron av stora mängder av serumproteiner i urinen medicinskt indicerat som proteinuri. Under normala omständigheter kan stora proteiner inte passera genom glomerulus. Glomeruli är sammanflätade grupp av kapillärer i njurarna. Dessa fungerar som skärmar för att filtrera blodet. Friska njurar hålla protein och bara ta bort avfallet från proteinet rikt blod. Stora mängder av protein i ett urinprov är i grunden indikativ för njurdysfunktion. Om urinen innehåller en stor mängd av detta protein, finns det en större sannolikhet att utveckla en njursjukdom i framtiden.

SymptomVanligtvis svåra att upptäcka symptom på albuminuri i inledningsskedet. Du kan dock uppleva vissa symtom vid spill av stora mängder av detta protein i urinen. Skummande urin är en av de vanligaste symtomen. Detta tillstånd kan yttra sig som ödem. Den låga energi eller trötthet kan också upplevs av patienten. Om njurfunktionen försämras, kan du även gå upp i vikt. Kvinnor som lider av detta tillstånd under graviditeten kan vara känsliga för tidig födsel.

Orsaker

Helst bör detta protein inte vara närvarande i urinen, men när njurarna inte fungerar på rätt sätt, kunde gå genom glomeruli och hitta utrymme i urinen. Höga nivåer tyder på njur glomeruli skadad eller defekt en. Därför kan bestämning av nivåer av protein i urinen hjälpa till att diagnostisera om en person lider av en njursjukdom eller inte. Vanligtvis personer med typ 1-diabetes har en högre risk att utveckla detta tillstånd. Andra förhållanden som kan ha negativa effekter på njurfunktionen är hypertoni, levercirros, hjärtsvikt, eller systemisk lupus erythematosus.

Diagnos och behandling

Nivån av protein i urinen kan styras med hjälp av diagnostiska test. En mätsticka testrutiner kan utföras för att se om stora proteinmolekyler kvar i blodet, medan njurarna filtrerar endast de minsta föroreningarna. Ibland kan proteinerna uppträda i urinen på grund av höga nivåer av protein i blodet, så att läkarna kan styra nivåerna av proteinerna i blodet också. I fallet med gravida kvinnor, kan höga nivåer i urinen vara ett tecken på problem med blodkärlen, vilket i sin tur kan förhindra tillväxten av fostret och orsaka för tidig förlossning. Därför bör urintestet utföras vid regelbundna intervall för att kontrollera nivåerna av proteinet under graviditet.

Läkare beställer vanligtvis mikroalbuminuri urinprov när de misstänker att försämringen av njurfunktionen. Test urin för protein och kreatinin kontroll albumin kan bidra till att bedöma tillståndet i patientens njurar, till stor del. För en frisk individ, bör nivån av albumin i urinen i en slumpmässig urinprov vara i intervallet 0-8 mg/dl. Om urinprovet samlades under en period av 24 timmar, bör nivån på detta protein inte överstiga 150 mg. Om nivåerna är bortom det normala intervallet indikerar nedsatt njurfunktion. Om njuren är skadad, kommer nivåerna av detta protein i urinen vara hög, även om blodnivåerna är normala.

Hur kan nivåerna av detta protein har minskat? Tja, behandla den underliggande orsaken skulle säkert vara till hjälp. Om en person lider av diabetes eller hypertension, bör läkemedlet administreras för att upprätthålla nivån av blodglukos eller blodtryck under kontroll. De som lider av dessa sjukdomar kan behöva konvertera (ACE-hämmare) eller angiotensinreceptorblockerare (ARB) för att skydda njurfunktionen. Läkare kan också ordinera vissa diuretika för att bli av kroppsvätska.

Nedsatt njurfunktion är skyldig att ha en negativ effekt på kroppsliga processer som är avgörande för den övergripande funktion av kroppen frisk. Eftersom albuminuri är ett tecken på njurproblem, kontrollera nivåerna av detta protein kan bidra till tidig diagnos och behandling av njursjukdomar. Naturligtvis tidig diagnos och medicinsk behandling, tillsammans med tillhörande ändringar livsstil kan stoppa utvecklingen av njursjukdom och bidra till att förebygga de dödliga konsekvenserna av nedsatt njurfunktion.

Utträde: Denna artikel är endast i informationssyfte och bör inte användas som ett substitut för sakkunnig läkare.