Akupunktur är en gammal terapi används för att behandla många krämpor. Det innebär införandet av tunna nålar på strategiska punkter av kroppen. Om det görs på rätt sätt, inte akupunktur inte innebär skadliga biverkningar. Akupunktur erbjuder naturliga helande olika åkommor. Detta läge av behandling spelar en viktig roll för att förbättra de funktioner i kroppen. Men många människor upplever en mild brännande känsla eller dov smärta när nålen sätts in i huden. Under den första sessionen av akupunktur, kan du känna dig obekväm. Detta är naturligt och inget att oroa sig för. Eftersom kroppen vänjer sig denna praxis, minskad fysisk spänning och slutligen kan inte ens känna smärta när nålen sätts in.

Ofta under akupunktur terapi för att bota en kronisk sjukdom, är andra sjukdomar lösas samtidigt. Det är en fördelaktig bieffekt som vanligen ses hos många patienter. En annan vanlig biverkning rapporteras är att de ursprungliga symtomen förvärras orsakar ångest hos vissa patienter. Men dessa förändringar indikerar att kroppen svarar positivt på behandlingen. Tillfällig försämring av symtom anses vara ett gott tecken att läkningsprocessen har börjat.

Mindre biverkningar
När nålen akupunktur avlägsnas, blir det omgivande området rött. Blödning eller blåmärken kan uppstå efter nålen avlägsnas. Hos vissa patienter, har psykologiska effekter såsom svimning, svettning, illamående och yrsel rapporterats. Det finns också fall där patienten har förlorat medvetandet. Alla dessa biverkningar är inte en orsak till oro. Mindre biverkningar av akupunktur kräver inte någon medicinsk behandling, eftersom dessa problem är inte allvarliga och läka utan att orsaka någon skada på kroppen.Allvarliga biverkningar
Hur akupunktur terapi innebär piercing huden med nålar, kan allvarliga infektioner utvecklas om nålarna inte steriliseras. När nålarna sätts in förorenade bakterier kommer in i blodomloppet och orsaka infektion vid stickstället. Dessa infektioner kan leda till allvarliga sjukdomar som hepatit. För att undvika dessa problem måste nålarna steriliseras korrekt.

Organskador
organskada är mycket sällsynt i denna form av behandling. När nålarna är felaktigt isatta, patienter som skadas som nålar borra ett vitalt organ som njurar och lungor. Om läkaren misstag genom en nerv, kan orsakas nervskador. Borrning orgel kan vara farligt för livet och för att förhindra dessa olyckor som nålar inte bör införas djupt in i huden. Kommunikationen med din läkare är viktigt att lösa problemen, om du inte är bekant med behandlingen.

Försiktighetsåtgärder
För att behandlingen ska vara effektiv, måste du vidta följande försiktighetsåtgärder:

  • Nålarna ska inte införas i buken av gravida kvinnor.
  • Blodkärlen bör undvikas eftersom detta kan leda till blödningar.
  • Poäng bröstet måste väljas med omsorg, eftersom även ett litet misstag kan orsaka organskador.

Akupunktur kan vara en mycket säker form av behandling när de utförs av erfarna och kvalificerade akupunktörer i det att de är medvetna om de försiktighetsåtgärder som bör vidtas för att undvika de negativa konsekvenserna av denna typ av behandling.