Ammoniak spelar en viktig roll i det biologiska systemet av människokroppen. Det är den viktigaste källan till kväve, vilket hjälper till i syntesen av aminosyror. Aminosyror anses vara de byggstenarna i proteiner i kroppen. Proteinerna bryts ned av tarmbakterier och form av ammoniak, som i sin tur omvandlas till urea i levern, och slutligen ut från kroppen som urin genom njurarna.

Nedsatt leverfunktion kan orsaka höga nivåer av ammoniak som kan vara en indikation på många hälsoproblem. Villkoret kan också orsakas av njursjukdom och dysfunktion, eftersom njurarna filtret blodet påverkas vilket leder till höga nivåer av ammoniak i blodet. Mängden ammoniak i den mänskliga kroppen kan detekteras genom ett blodprov. Läkaren kommer att rekommendera detta om han/hon finner tecken på låga eller höga halter av ammoniak i kroppen. Dessa symtom består ofta förvirring, darrningar, symtom på leversjukdom, överdriven sömnighet, och så vidare. Provningsförfarandet och resultaten förklaras hur gå vidare med den här artikeln.

Provningsförfarande för att bestämma ammoniaknivåer hos människorDet är bättre att köra testet på morgonen, bör blodprovet samlas, medan magen är tom. Din läkare kommer att råda dig att fasta i minst 8 timmar före testning. Få blodprov görs tidigt på morgonen skulle tillåta fasteperioden som ska täckas under sömnen. Du bör också avstå från alkohol och nikotin, eftersom dessa element kan förändra testresultaten. Se också till att inte göra något ansträngande träning innan blodprov. Du ska berätta för din läkare om alla mediciner du konsumerar, eftersom vissa läkemedel kan påverka nivåerna av ammoniak i kroppen. Därför kan din läkare råda dig att sluta ta dessa mediciner för ett par dagar tills det samlas blodprovet. Nämns nedan är stegen för test för att fastställa nivåerna av ammoniak i blodet i kroppen.

 • Din läkare kan samla in blodprov från en ven på baksidan av handen eller inuti armbågen.
 • En bomullstuss används för att rengöra den medicinska webbplats från vilken blod avlägsnas. Detta görs för att förhindra infektion vid punktionsstället efter blodprovet uppsamlas.
 • Topplista plast lindad runt överarmen så att blodflödet i venerna ökar, vilket gör det lättare för vårdpersonal ritning blod. Det gör också vener pop, och bli mer synliga.
 • Läkaren in en nål med en desinfektionsflaska ämne, i en ven och den önskade mängden blod som krävs för testning avlägsnas.
 • Då plastremsan avlägsnas från den övre armen, och när trycket är avstängd, är nålen avlägsnas.
 • En bomullstuss placeras på medicinsk punktionsställe, och är nere en tid för att förhindra ytterligare blödning och infektion.
 • Blodprovet skickas sedan till laboratoriet för att avslöja resultaten. Nivåerna av ammoniak i kroppen hjälper till att fastställa orsakerna bakom symtomen irriterande eftersom testet tas. Vanligtvis är resultaten tillgängliga inom 12 timmar efter testet tas.

Ammoniak nivåer i den mänskliga kroppen

Ammoniak nivåer i normalt blod är i allmänhet mellan 15 och 60 mikrogram/L (mikrogram per deciliter), eller 21 till 50 mikromol/L (mikromol per liter). Men testresultat varierar från labb till labb. Därför är det bäst att rådgöra med din läkare. Nämns nedan är de normala ammoniaknivåer hos människor klassificeras efter ålder.

Klassificering Normalt område Spädbarn 170-340 mcg/dL eller 100-200 mikromol/L Barn 70-135 mcg/dL eller 41-80 mikromol/L Grown Ups 15-60 mcg/dL eller 21-50 mikromol/L

Låga nivåer av ammoniak kan vara resultatet av högt blodtryck eller vissa läkemedel. Om resultaten är högre än det normala intervallet, kan det tyda på att vissa hygienkrav och de underliggande frågorna. Dessa villkor kan omfatta följande.

 • Levercirros
 • Nedsatt njurfunktion
 • Hepatit
 • Hjärtsvikt
 • Leversjukdom
 • Tarm blödning
 • Reyes syndrom
 • Inre blödningar i magen

Jag hoppas att denna artikel har hjälpt dig få lite förståelse för varför ammoniaknivåerna bör vara i det normala intervallet. Kontakta din hälsa specialist för mer tvivel, eftersom resultaten kan variera från labb till labb. Ha en säker framtid!