Den viktigaste organ i kroppen och centrala cirkulationssystemet är hjärtat. En normal friskt hjärta är en stark muskel organ som pumpar blod genom cirkulationssystemet till alla delar av kroppen. Hjärtat består av fyra avdelningar: två övre kamrarna eller förmaken och två nedre kamrarna eller ventriklarna. Den huvudsakliga funktionen av dessa fyra rum är blodcirkulationen. Färskt syresatt blod från lungorna till kroppens transporteras till det vänstra förmaket och vänstra ventrikeln. Utan syre och blod inuti kroppen återförs till lungorna genom förmaket och ventrikeln. Ibland på grund av infektion och ohälsosam livsstil, den högra sidan av hjärtat inte fullgör sina uppgifter korrekt, vilket leder till organsvikt.

Fel på den högra sidan av hjärtat, även känd som lagen om hjärtsvikt eller otillräcklig höger kammare i hjärtat är ett tillstånd som uppstår när den högra sidan av hjärtat inte uppfyller sin funktion att pumpa blod effektivt. Detta är en kronisk och progressiv skick hjärtat muskler försvagas kraftigt och kan pumpa tillräckligt med blod för att tillgodose kroppens behov. Den syresatt blod strömmar tillbaka till andra delar av kroppen som resulterar i trafikstockningar och stroke till höger. Denna överbelastning kan leda till ett hjärta, erektil förstoring av levern och påverkar också magtarmkanalen och extremiteter. Denna hjärtstörning ses i ca 1 i 20 personer. Vi ser de orsaker, symptom och metoder för behandling av denna potentiellt livshotande tillstånd.

Faktorer bakom den högra sidan av hjärtsviktHjärtmuskeln kan inte fungera på grund av närvaron av en störning. Det finns flera orsaker till kronisk hjärtinsufficiens som kan behandlas för att förhindra denna sjukdom.

 • Medfödd hjärtsjukdom
 • Hjärtklaffsjukdom
 • Blodproppar i lungartären
 • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • Pulmonell hypertoni
 • Hypertoni
 • Vänster hjärtsvikt
 • Lungsjukdomar såsom emfysem och kronisk bronkit
 • Ökat intag av salt
 • Äta mat med högt transfetter och kolesterol
 • Ett tillstånd som kallas hypertyreos, som också är känd som överaktiv sköldkörtel

Indikationerna på hjärtsvikt

Hjärtsvikt till höger leder till ineffektiv blodcirkulation. Vissa symtom som tyder på förekomsten av denna sjukdom som påverkar det allmänna hälsotillståndet hos en person är:

 • Oavsiktlig viktökning
 • Vätskeansamling som leder till svullnad i händer och ben
 • Den allmänna organ svaghet och svimning
 • Oregelbundna hjärtslag, eller arytmi och hjärtklappning
 • Framträdande nerver sett i halsen
 • Anemi
 • Oförklarlig trötthet

Behandling av hjärtsvikt

Det är mycket nödvändigt för diagnos av hjärtsjukdomar i ett tidigt skede för att undvika efterföljande akut hjärtsvikt, vilket kan vara livshotande. För att diagnostisera svårighetsgraden av denna sjukdom, för att din läkare kan råda patienten genomgå en rad tester, såsom röntgen, ultraljud, EKG, MR och datortomografi. Din läkare kan också ta ett blodprov från patienten.

När svårighetsgraden av sjukdomen diagnostiseras, kan din läkare ordinera medicin för att behandla symptom eller bakomliggande sjukdom. Regelbunden kontroll av hjärtat är också viktigt att ge behandling. Läkemedel såsom ACE-hämmare, diuretika för att minska ansamling av vätska i kroppen, betablockerare och digitalt, vilket bidrar till att stärka sammandragning av hjärtmuskulaturen ordineras. I händelse av en allvarlig form av hjärtproblem, kan patienten behöva genomgå ventil ersätta kirurgi eller hjärttransplantation.

På höger sida hjärtsvikt är en kronisk sjukdom som ibland kan leda till en hjärtattack på höger sida, vilket kan förebyggas med en hälsosam livsstil som inkluderar en diet och ordentlig motion och tillräcklig vila. Undvik dåliga vanor som att dricka och röka för ett hälsosamt liv fritt från sjukdomen. Var försiktig!