Den mänskliga kroppen är så komplex funktionalitet, eftersom det är lätt att förstå. Anatomin fungerar i synkroniserade och samordnade funktioner som utförs av vitala organ såsom hjärta, hjärna och njurar, några kraftkomponenter i en större konstruktion. Den huvudsakliga funktionen av det mänskliga hjärtat saknar emot orent blod eller innehållet i ett friskt blod syre och renar sig själv. Detta organ har också ansvaret för att åter pumpa det renade blodet till kroppen. Vänster och höger i hjärtat av vård för processkamrarna. Blod tillförs till och från hjärtat genom artärerna och venerna. Denna process är en av de mest grundläggande behoven av kroppen.

Hjärtsvikt

Hjärtsvikt refererar till ett tillstånd av hjärtat där hjärtat kan utföra denna grundläggande funktion. Det finns ett antal orsaker till tillståndet, men främst bland dem är uppkomsten av sjukdomar:

 • Tendera att försvaga hjärtmuskeln, som i fallet med hjärtstillestånd eller myokardit;
 • Efterfrågan på ett större bidrag av syresatt blod, mycket av hjärtat kan hantera;
 • Resultat av styvhet i muskler och runt hjärtat såsom i fallet med hemokromatos.


Hjärtat är en komplex organfunktion, men en enkel design. Den högra och vänstra förmaks funktion som de övre kamrarna, medan den högra och vänstra kammare fungerar som underlägsna. Dessa rörelser synkroniserade kameror muskler att fungera som en pump. Blodet trycks in i musklerna kontraktet. Denna förflyttning av systole, rena blodet och skicka flödet av syresatt blod till vitala organ.

Pumpningen av hjärtat försämras på grund av muskelsvaghet eller dysfunktion rörelse systole. Sjukdomar som amyloidos leder stelhet i muskler och helhjärtat. Diastolisk dysfunktion leder orsakar hjärtsvikt. Högt blodtryck som inte behandlas i tid och också resultaten av hypertyreos i staten. I det senare, finns det en onormalt hög efterfrågan på syresatt blod till olika vävnader i organ.

Om odiagnostiserade eller obehandlat, orsakar villkoret allvarliga skador kroppens organ permanent. Beroende på graden till vilken tillståndet är en vägtull vitala organ, är patienten försvagad på grund av:

 • Oförmågan att utsöndra natrium och vatten;
 • Överdriven vätskeansamling i lungorna;
 • Assimilering av dödliga gifter;
 • Att minska mängden essentiella proteiner;
 • Ineffektivitet absorptionen av viktiga näringsämnen.

Periodiska omdömen i den lokala vårdcentralen är viktigt att undanröja risken för vårdslöshet mot början av artärsjukdom, högt blodtryck och hjärtvävnad och muskler relaterad. Du måste också kontrollera förekomsten av virusinfektioner och sköldkörtelrubbningar. Det finns ett antal läkemedel som också kan leda till att tillståndet, till exempel droger eller blockerare NSAID, ibuprofen, Aleve och kalciumkanal icke-steroida antiinflammatoriska.

Symptom

Symtom på sjukdomen i fråga är:

 • Trötthet;
 • Svullna vrister, ben eller magen;
 • Andnöd;
 • Insomnia;
 • Ökad urinering, speciellt på natten;
 • Illamående;
 • Buksmärta;
 • Aptitlöshet.

Hjärtsvikt förklarar uppträdandet av ett fel på en av de mest vitala organ i kroppen. Den ideala tillståndet bör studeras och diskuteras husläkare för att undvika skuld som härrör från okunnighet. Det är en bra idé att reagera på något av symptomen snarare än skjuta och fördröja behandlingen. Tidig behandling hjälper till att förhindra ytterligare komplikationer relaterade.