Gallblåsan är en liten säck som ett vitalt organ som hjälper till i matsmältningen. Som lagrar och koncentrerar galla produceras i levern. Det ligger i konkavitet av levern, som är känd som gallblåsan fossa. Den är ansluten till gallträdet genom gallblåsegången, som sammanfogar därefter den gemensamma leverkanalen för att bilda den gemensamma gallgången. Det finns många sjukdomar i gallblåsan som kan påverka driften av detta organ som en hel del. En av de gemensamma villkor som påverkar detta organ är kolecystit. Kolecystit är inflammation i gallblåsan. Uppgifter om kolecystit patofysiologi, det vill säga som sjukdomen fortskrider och exakt vad som händer när det är en inflammation i gallblåsan presenteras.

Patofysiologi kolecystit

Patofysiologi av akut kolecystit
En av de vanligaste typerna av kolecystit är akut kolecystit. Detta är när uppkomsten av inflammation i gallblåsan är plötslig och intensiv, med snabb utveckling av sjukdomen. Oftare än inte, är inflammationen orsakas på grund av obstruktion av gallgångarna, som är känd som kolecystit, eftersom de orsakas på grund av gallsten eller gallsten. Andra orsaker till akut kolecystit, samt ischemi, kemisk förgiftning, motilitetsstörningar, protozoinfektioner, kollagen sjukdomar, allergiska reaktioner, etc. gallblåsan utspändhet resultat obstruktion, ödem resulte celler som kantar gallblåsan. Detta i sin tur orsakar ischemi som stimulerar inflammatoriska mediatorer, särskilt prostaglandiner, förvärrar inflammationen. Beläggning gallblåsan väggen kan uppkomma nekros och kallbrand, som är känd som gangrenous kolecystit.Den inflammation i gallblåsan väggen kan vara bakteriella till sin natur, eller kan till och med, i vissa fall, vara sterila. Var är bakteriell, finns det oftast superinfektion med organismer av gasbildning, vilket kan leda till bildandet av gas i gallblåsan väggen eller lumen, vilket leder till ett tillstånd som kallas emphysematous kolecystit. Dock konstaterade normalt att bakteriell kontamination sekundärt till obstruktion av gallgångarna, eftersom i de tidiga stadierna av inflammation i gallblåsan väggen, är galla att det är steril.

Pathophysiology acalculous kolecystit
acalculous Patofysiologin av cholecystit inte väl förstått. Det sägs att de orsaksfaktorer kan vara många och sammankopplade. Funktionell obstruktion av cystisk kanalen är vanligtvis närvarande och är relaterad till galla slamförtjockning eller galla. Denna förtjockning förorsakas av dehydratisering, vilket leder till en ökning i viskositeten hos gallan, vilket orsakar gallstas. Detta kan uppmuntras genom trauma eller systemisk sjukdom eller störning. Andra orsaker är brännskador, multipel organsvikt och parenteral nutrition. I vissa fall kan patienter med sepsis vara direkt på väggen i gallblåsan inflammation i slemhinnan. Detta eftersom du måste förstå att gallan är ett mycket gynnsamt för bakterier och infektioner i detta utrymme utvecklas snabbt växande, speciellt när stimuleras av systemisk infektion. Acalculous kolecystit kan förekomma med eller utan lokal eller generell vävnadsischemi och obstruktion.

Ibland kan det vara spontan upplösning av akut kolecystit kan ske inom fem till sju dagar efter symtomdebut. Detta syns särskilt i fall av kolecystit acalculous orsak till restaurering av öppenheten hos cystisk kanalen.

Kolecystit symtom är uppenbara, vilket avsevärt underlättar diagnosen. Stödet vid diagnos av gemensamma triad kolecystit - gulsot, övre högra kvadranten smärta och feber. Kolecystit kost hjälper mycket för att lindra dessa symptom. För att diagnostisera och förstå hur sjukdomen fortskrider, behöver en person att förstå patofysiologin kolecystit. Detta hjälper till att förstå prognosen och sjukdomens svårighetsgrad.