Kvinnor tar antibiotika av flera skäl, men innan du tar antibiotika under graviditeten bör rådgöra med sin gynekolog och förlossningsläkare. Mycket ofta, kan det noteras att andra läkare, särskilt tandläkare, rådgöra med gynekologer och förlossningsläkare för att bekräfta, om antibiotika förskrivs antibiotika är säkra eller inte.

Kategorier av antibiotika

Droger och antibiotika tilldelas olika kategorier, beroende på om de är säkra om de tas under graviditet.Kategori A: Det finns mycket få antibiotika som faller in i denna kategori. Antibiotika Kategori A innebär att det inte finns några tecken på skador på fostret under den första trimestern eller under förlossningen. Därför de är den säkraste av alla antibiotika.

Kategori B: antibiotika hör till denna kategori. Inga tecken på fosterskador eller komplikationer i samband med graviditet. Därför är dessa antibiotika är säkra att ta under graviditeten.

Kategori C: Det finns inte tillräckliga data om effekterna av antibiotika i kategori C under graviditeten. Därför är det av antibiotika för att undvika under graviditeten.

Kategori D: Antibiotika som faller in i denna kategori är antibiotika som bör undvikas till varje pris under graviditet och mödravård. Dessa antibiotika bör användas under graviditet om inte bättre.

Tillsammans med information om antibiotika och graviditet är faktorer att beakta. Dessa faktorer är:

  • Den typ av antibiotika.
  • Doseringen av antibiotika ordinerats.
  • Varaktighet av läkemedlet.
  • Den trimestern av graviditeten, vilket är i

Varaktigheten av drogen är en viktig faktor som inte bör glömmas bort. Som långvarig exponering för antibiotika kan orsaka viss missbildning av fostret och i värsta fall till och med ett missfall. I vilken stadsdel du tar medicinen är också viktigt, eftersom det finns vissa antibiotika som är säkra för några kvartal.

Antibiotika säkra att ta under graviditeten är vanliga, såsom penicillin, cefalosporiner och erytromycin. Trots dessa antibiotika sägs vara säker, är det viktigt att ta den dagliga dosen av multivitaminer. Om du tar vissa läkemedel för behandling av en urinvägsinfektion, då är det rekommenderat att du tar ett dagligt tillskott av folsyra minst 400 milligram. Om du tar prenatal vitaminer, då finns det ingen anledning att ta en extra dos av folsyra, eftersom dessa vitaminer innehåller ca 800 milligram folsyra.

Antibiotika föreskrivna som ett botemedel mot tuberkulos, bör luftvägsinfektioner och akne undvikas till varje pris. De läkemedel som används för behandling av tuberkulos kan orsaka dövhet hos barn. Vissa antibiotika kan missfärga ditt barns tänder.

Nya studier som publicerats i American Journal of Obstetrics and Gynecology visade att de flesta kvinnor tar antibiotika under graviditet eller förlossning. På grund av detta hälften av barnen har nu möjlighet att rymma vissa typer av antibiotika, i synnerhet ampicillin, vilket resulterar i deras oförmåga att bekämpa infektioner.

Medan du tar antibiotika under graviditeten, är det viktigt att utvärdera de skadliga effekterna av den sjukdom som drabbar mamman att ge antibiotika har på fostret. Efter att ha tagit hänsyn till dessa faktorer, bara gravida kvinnor som sedan föreskrivna antibiotika. I fallet med hälsoproblem under graviditeten är viktigt att berätta för din läkare om din graviditet, så att du kan hantera de säkrare läkemedel korrekt dosering.

Det säkrare att rådfråga din barnmorska och gynekolog innan du tar något antibiotika under graviditeten, trots att de tillhör den kategori av säker eller osäker kategorin antibiotika.