Elementet järn spelar en viktig roll i många vitala kroppsfunktioner och bristen på järn i kroppen kan leda till allvarliga komplikationer, speciellt hos gravida kvinnor hälsa. Majoriteten av kvinnorna lider av järnbrist anemi. Dålig kost, vegankost, tunga menstruation och graviditet är de vanligaste orsakerna till anemi. Under graviditeten behöver du mer järn för att säkerställa en sund tillväxt av fostret. Järn behövs också för att bibehålla hälsan hos mamman. Främjar en snabb återhämtning efter förlossningen. Den järnintaget rekommenderas för gravida kvinnor är 30 mg/dag. Med järntabletter under graviditeten hjälper till att förhindra för tidig födsel, fosterdöd och låg födelsevikt.

Låg järn under graviditet

Du kan inte ha anemi av graviditeten, men kan utveckla blodbrist under graviditeten fortskrider. Ett blodprov kan upptäcka anemi hos gravida kvinnor. De flesta kvinnor upplever symtom när de har mild anemi. Bleka läppar, naglar och den nedre delen av ögonlocket, ökad trötthet, svaghet, yrsel är vanliga symtom på låga järnnivåer under graviditeten. Anemiska kvinnor kan också uppleva takykardi, hjärtklappning, andfåddhet, huvudvärk, irritabilitet, och koncentrationssvårigheter. Indikeras också cravings för non-food, såsom artiklar av is, av papper eller lera symptom på järnbrist. Efter att ha undersökt symptomen och resultaten av blodprover, läkare ordinera vanligtvis järntabletter eller järntillskott. Tror du att överdosering av järn kan vara dödlig kunskap?De biverkningar av järntabletter

  • Magtarmkanalen: järntabletter kan leda till magbesvär och mörk avföring. De huvudsakliga biverkningarna av dessa piller är förstoppning, buksmärtor, halsbränna, illamående och kräkningar.
  • Järn förgiftning: kräkningar, diarré, buksmärtor och blod i avföringen är ofta märker symptomen av järnförgiftning. Barn vars mödrar hade järntillskott på över är mer benägna att ha järnförgiftning.
  • Sällsynta biverkningar: stickningar eller domningar i händer eller fötter, svaghet och dubbelseende är några andra biverkningar av överdosering av dessa piller. Sanna, dessa biverkningar är sällsynta, men det är bättre att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.
  • Det behövs mer forskning för att fastställa sambandet mellan järntabletter och viktökning: Viktökning. Det förmodas att ökningen inaktivitet under graviditeten är ansvarig för den ökade vikten och inte dessa piller.
  • Hudproblem: Flytande intag av järntillskott under graviditeten kan orsaka blåaktig missfärgning av läppar, palmer och naglar. Komplettera biverkningar Järn inkluderar klåda och/eller utveckla ett utslag eller nässelutslag över hela kroppen. Överdrivet intag av järn kan orsaka svullnad i munnen eller svalget och tand missfärgning.

Med tanke på de eventuella biverkningar av dessa piller under graviditeten är det bra att börja med halva den rekommenderade dosen. Låt din kropp vänjer sig komplettera och sedan kan du gradvis öka din dos. Experter säger att mängden järn i kroppen för en vuxen bör inte överstiga 45 mg/dag. Du bör dricka mycket vatten och öka konsumtionen av andra vätskor för att förhindra förstoppning. Du bör också innehålla massor av frukt och grönsaker i kosten för att förhindra förstoppning. Du kan kontakta din läkare om du väljer laxermedel.

Ökad konsumtion av livsmedel rika på järn kan lösa alla dina problem. Drycker såsom te, kaffe och kalla drycker påverka processen för absorption av järn, så att överdriven konsumtion av dessa drycker bör undvikas. Likaså ökar C-vitamin järn absorptionen process. Därför är en adekvat intag av livsmedel rika på C-vitamin krävs också. Efter en hälsosam kost är det bästa sättet att förhindra järnbrist under graviditeten.