Typer av levercirros

Levern är det enda organ i människokroppen som kan regenerera. Därför är det mycket hårt och hållbart. Du kan hämta ...

Skrumplever Förväntad livslängd

Skrumplever är den tolfte största dödsorsaken i USA. Cirrhosis är ärrbildning och inflammation i levern, vilket leder slutligen till stoppa ...

Gilberts syndrom

Gilberts syndrom beskrevs först av fransk läkare, Augustin Nicolas Gilbert och därav namnet. Det handlar om den medelålders befolkningen och ...

Smärta Lever hemangiom

Hemangiom är en uppsättning av missbildade blodkärl. Den kan förekomma i någon del av kroppen. Hemangiom när levern kallas levern ...

Orsakar leverenzymer

Den filtrering, tvättning, utsöndring och metabolism i kroppen utförs med hjälp av leverenzymer. När levern lider av någon form av ...

Lever symptom linser

Levern är ett viktigt organ i kroppen närvarande under membranet i buken bröstet. Den utför en mängd olika funktioner, såsom ...

Stort antal leverenzymer

Alaninaminotransferas (ALAT) och aspartataminotransferas (AST) är enzymer som normalt produceras av levern. Men om levern lider någon skada eller inflammerad, ...

Tecken på leverskada Tylenol

Tylenol är varumärket ofta smärtstillande. Tylenol är mycket populär i USA. Det generiska namnet av drogen är "paracetamol", som förekommer ...

Cirrhosis prognos

Skrumplever är en kronisk sjukdom som allvarligt påverkar leverfunktionen. I fallet med leversvikt, är levertransplantation det enda alternativet kvar för ...

Tecken på leverskada

Levern är ett organ av mörkt rödbrun under den högra sidan av bröstkorgen. Levern är det största inre organ av ...

Halterna av ammoniak i människor

Ammoniak spelar en viktig roll i det biologiska systemet av människokroppen. Det är den viktigaste källan till kväve, vilket hjälper ...

Cirrhosis Behandling

Lindriga fall av levercirros kan delta i levern reparera sig av sig själv, utan att hindras deras funktioner. Men i ...

Steg cirros

Levern är det största organ i kroppen. Detta hjälper i metabolismen, glykogen bildning, upprätthålla nivån av socker i blodet, produktion ...

Tecken och symptom på alkoholrelaterad leversjukdom

Alkoholhaltiga leversjukdom (ALD) menas skada på levern pga långvarig alkoholmissbruk. Det kan yttra sig som fettlever, alkoholhepatit och levercirros. Leverskador ...

Steg 4 levercirros

Leverceller skadade eller skadade leder till bildning av ärrvävnad fungerar inte i levern. Tillståndet kallas "skrumplever". Den hälsosamma levervävnad ersätts ...

De tecken och symtom på leversjukdomar

Levern är ett viktigt organ i människokroppen. Det ligger i bröstregionen av buken under diafragman och är rosa-brun, trekantiga och ...

Leverskada från alkohol

Alkohol är en av orsakerna till ett antal sjukdomar och störningar, i synnerhet leversjukdomar. Folk är ofta rekommenderas för att ...

Tecken på leverproblem

Lever, ett av de vitala organ i kroppen, är i det torakala området av buken under diafragman. Reglerar blodvolymen och ...

Genetiska sjukdomar i levern

Gene spelar en viktig roll för människans hälsa media. Från vår fysiska att villkoret om vårt immunförsvar fungerar, det finns ...

Orsakerna till förhöjda leverfunktionstester

Diagnosen leverproblem som orsakas av sjukdomen är inte en enkel uppgift. I allmänhet är leverproblem detekteras under diagnos av någon ...