Leverfunktionstester är en serie av laboratorietester för att fastställa status för levern i kroppen. Om leverproblem diagnostiseras i ett tidigt skede, blir behandlingen mycket enklare, eftersom skadan induceras i levern är mycket lägre. Med tiden tenderar sjukdomen att försämras, och ibland till och med leder till allvarliga komplikationer som levercancer eller leversvikt, som är svåra att behandla.

Vissa tester rekommenderas att diagnostisera sjukdomen i ett tidigt skede. Dessa tester, allmänt kallad bevis på förhöjda leverfunktion, ett hjälpmedel vid fastställandet av skadan inducerad i levern, och de grundläggande villkor som har orsakat denna skada. Levern är utsedd att utföra vissa funktioner i vår kropp, som en viktig funktion är att producera de enzymer som behövs för olika funktioner i kroppen.

Höga nivåer av enzymer i blodet är ett tecken på ett fel i kroppen. Denna ökning kan orsakas av en serie av fel, vilket är centralt hemokromatos, levercancer och alkoholkonsumtion. I allmänhet är nivåerna av dessa enzymer mäts i blodet, på grund av problem förhöjda leverfunktionstester eller i relief.Även om dessa tester är kända som leverfunktionstest, de flesta av dem har ingenting att göra med den fungerande lever. Det är höjdmodellen som bestämmer orsaken till störningen av levern eller andra delar av kroppen. Dessa tester hjälper vid diagnos och tidig behandling av sjukdomen, vilket ökar chanserna för individens överlevnad.

Alaninaminotransferas (ALT) och Aspartarte (ASAT)

ALT och AST är enzymer viktiga produkter eller i levertransaminaser. Dessa enzymer är nödvändiga för att metabolisera aminosyror för att producera proteiner. När leverceller börjar dö, eller om skada orsakas av dem, dessa enzymer tränger in i blodomloppet. ALAT (alaninaminotransferas) finns bara i levern på personen, och sedan stora mängder av detta enzym i blodet antas vara ett tecken på skador som induceras i levern. Även AST (aminotransferaser aspartarte) är med andra än levern organ, kan förhöjda nivåer av ASAT i blodet också betyda att något är fel med eller någon annan del av kroppen levern. AST normalt blod är i intervallet av 5 lU/L till 43 IU/L, något över detta anses vara problematiskt. Transa nivåer i kroppen kan vara hög på grund av en rad avvikelser, inklusive viral hepatit, alkoholhaltiga leversjukdom, biverkningar av vissa läkemedel, fettlever eller ibland även hjärtsvikt.

Alkaliskt fosfatas (ALP) och gamma-glutamyltransferas (GGT)

ALP och GGT mäts under olika kolestatiska leverenzymer förhöjda levervärden. ALP (alkaliska fosfataser), fosfor metaboliseras för att få energi till kroppen, att GGT (gamma-glutamyltransferas), ger syre till vävnaderna. Galla, en grön vätska som produceras i levern celler, spelar en viktig roll i nedbrytningen av fett, kolesterol och arbetar för att eliminera gifter ur kroppen. Gallgångar lätta transport av galla från levern till gallblåsan och tarmarna. Om du ser några skador på gallgången, vilket resulterar i att lyfta och utsöndring av ALP och Gamma GT enzymer i blodet. Sektorn för ALP är mellan 30 IE/L till 115 IU/L, medan i fallet med GT intervallet är mellan 5 IU/L till 80 nivåer/L höga ALP IU kan orsakas av ett antal hälsotillstånd, såsom fettlever, gallsten, primär biliär cirros, etc.

Levern är utan tvekan en av de mest vitala organ i människokroppen och så du måste ta några försiktighetsåtgärder, som att äta en riktig kost och hälsosam livsstil, för att se till att det fungerar över hela dess livslängd.