Smärta i levern är en av de vanligaste symtomen på leverproblem en person är mottaglig. Du måste förstå att smärtan som ett symptom, är förknippad med olika medicinska tillstånd. Om du får ont i en viss del av kroppen, chanserna att något var fel med inte kan uteslutas att viss del. Även den internationella anslutningen för studien av "smärta" Smärta är associerad med faktisk eller potentiell vävnadsskada. De flesta fall av leversmärta missbruk av alkohol tillbaka till långsiktigt. I sådana fall, smärtan vanligtvis induceras som en följd av skador på levern på grund av alkoholmissbruk - utöver kapaciteten i levern för bearbetning.

Lever och alkohol

En vitala organ i vår kropp, är levern konstruerad för att utföra olika uppgifter direkt från ansamling av glykogen till fett och protein bearbetning. En av de viktigaste funktionerna i levern är att underlätta elimineringen av gifter från kroppen. När alkohol, som absorberas i blodströmmen från magen och tarmarna konsumeras och transporteras till levern där den bearbetas med blodet innan de distribueras till andra delar av kroppen. Leverceller innehåller enzymer som underlättar omvandlingen eller metabolisera alkohol. Dessa enzymer bryter ner alkohol i olika kemikalier, vilket i slutändan vatten och koldioxid analyseras och tas bort från kroppen som urin (urinvägarna) och kol (lungor) dioxid.Hur alkohol påverkar levern?

Levern har förvisso en avgörande roll i utvecklingen av alkohol, men det finns en gräns för hur mycket kan behandlas. När du dricker för mycket alkohol, är att mer än vad som kan bearbetas av levern, innebär en påfrestning på levern, vilket gör det arbeta hårdare för att metabolisera alkohol, och slutligen hamnar skada den. Som ett resultat av denna skada, är processen att ämnesomsättningen äventyras, vilket i slutändan resulterar i negativa effekter på kroppen. Lever smärta på grund av att dricka, är en av de negativa effekterna av en sådan alkohol i kroppen ett vanligt problem i samband med alkoholmissbruk.

Alkoholism under en längre tid kan leda till flera problem till levern. Av dessa de viktigaste är:

  • Fettlever
  • Alkoholhaltiga hepatit
  • Alkoholhaltiga cirros

Fettlever är ett tillstånd som kännetecknas av en ansamling av fett inne i levercellerna. Även detta villkor i sig är inte skadligt, det kan bli värre och leda till komplikationer såsom alkoholhaltiga hepatit och alkoholrelaterad cirros, när den inte utsätts för adekvat behandling i tid. Alkoholhaltiga hepatit kännetecknas vanligtvis av mild till svår inflammation i levern. Medan den milda hepatit kanske inte visar några symptom, kommer svår hepatit visar symtom som gulfärgning av hud och lever smärta. I själva verket kan ett allvarligt angrepp av hepatit också orsaka levern misslyckas.

I alkoholrelaterad cirros, är normala levervävnad gradvis ersätts av ärrvävnad, dvs. fibros. Som leverceller fortsätter att dö, försvårar möjligheten för denna kroppen ska fungera, sedan genomgå en hel del stress. Studier visar att 1 av 10 personer som ägnar sig åt överdrivet drickande är sårbara för denna sjukdom. Alkoholhaltiga cirros är också känt för att orsaka leversvikt, om den inte undergår behandling så snart som möjligt. Problemet är emellertid det faktum att villkoret inte visas som uppenbara symtom i de tidiga stadierna av att göra diagnosen svår.

Den gemensamma inslag i dessa tre villkor är smärta, som kan variera från mild till svår intensitet. Som vi sagt tidigare, lever smärta efter att ha druckit är ett symptom på dessa leverproblem. Personen kan uppleva mild till måttlig smärta kontinuerligt eller akuta episoder av smärta efter jämna mellanrum. Ibland smärta misdiagnosed som magont, fördröja processen med behandlingen och förvärrar problemet verkliga.

Att vara en av de viktigaste organ i kroppen, måste levern behandlas med största omsorg. Eventuella problem med levern som orsakas av överdriven konsumtion bara kommer att förvärras med tiden, till slut leder till problem såsom njursvikt - som till och med kan leda till döden. Smärta i levern efter att ha druckit är i grunden ett tecken på en bakomliggande sjukdom, och det är viktigt att diagnostisera sjukdomen och behandla det så snart som möjligt - för att säkerställa att den person som lever ett långt liv.