Hemangiom är en uppsättning av missbildade blodkärl. Den kan förekomma i någon del av kroppen. Hemangiom när levern kallas levern eller lever hemangiom hemangiom. Även om det ofta kallad cancer görs, är fullständigt godartade. Dess storlek kan variera från en fjärdedel av en tum till 2 inches. I de flesta fall av hemangiom, inga symptom. I sällsynta fall, akut smärta, kan buksmärta inträffa.

Orsakerna till lever hemangiom

Förekomsten av lever hemangiom är så hög som 7% i den friska befolkningen. Kvinnor är fyra till sex gånger mer benägna att detta villkor. Incidensen av hemangiom mer i multipara kvinnor i åldersgruppen 30 till 50. menopausal kvinnor som genomgått hormonbehandling, är också känsliga för detta villkor. Även om det inte finns några kända orsaker till detta tillstånd, föreslår den höga förekomsten bland kvinnor medverkan av kvinnliga hormoner, som östrogen i ursprunget och tillväxt av hemangiom. Kvinnor har också stora hemangiom än män. Detta är ytterligare ett tecken på att hormoner kan kopplas till detta tillstånd. Lever hemangiom kan hittas hos spädbarn och barn, som är tänkta att ha bildats, medan i livmodern. Den hemangiom hos barn kan vara dödligt, eftersom det kan orsaka hjärtsvikt eller plötslig död. Hos spädbarn kan hemangiom upptäckas från 6 månader.Symptom

I de flesta fall av lever hemangiom, inga symptom. Folk vet inte att de har en ELDSMÄRKE tills den upptäcks i en MR eller CT. Upptäcks när människor kommer för diagnos av något annat problem. Men i vissa fall, vissa symptom kan rapporteras. Obehag eller smärta, är en typ av buksmärtor erfarenhet positionen för hemangiom. Det kan också orsaka störningar i funktionen hos de organ som finns. Hemangiom större är mer benägna att orsaka smärta eller obehag. I vissa sällsynta fall kan hemangiom explodera vilket resulterar i inre blödningar. Om det inte finns någon tid medicinska ingrepp, kan detta villkor vara dödlig. Andra symtom på lever hemangiom illamående efter att ha ätit, vilket ibland kan leda till kräkningar. Dessutom kan en person vara full efter att ha ätit en liten del av livsmedel.

Behandling

Lever hemangiom kan framgångsrikt detekteras med en datortomografi eller magnetkamera. Efter hemangiom är känd, kan läkaren utföra ytterligare tester för att se till att det är en icke-malign tumör. En biopsi undviks om hemangiom, i syfte att undvika risken för inre blödning till följd av biopsi. Om hemangiom är inte särskilt smärtsam eller inte producerar några symptom, så kan det finnas något behov av behandling. Kirurgi rekommenderas i fall där det är mycket smärtsamt eller kan utgöra en risk för andra organ. Kirurgisk lever resektion kan vara nödvändig om en del av levern har skadats på grund av hemangiom. I sällsynta sällsynta fall kan en levertransplantation bli oundvikligt om skadan är betydande och oåterkallelig. Lever embolisering är en mindre invasiv behandling alternativet, där blodtillförseln till hemagioma bort genom att blockera blodkärl skärs. Ett ämne som kallas kolv sätts in i blodkärlen för att blockera dem. Tumören är reducerad och så småningom smärtan försvinner. Strålbehandling är en annan behandling för behandling av hemangiom.

Det finns inga bevis för att alla lägen hemagioma kan bidra till levercancer. Howevever, när du har fått diagnosen hemangiom, är det viktigt att hålla en flik på honom genom en rutinundersökning.