Som namnet antyder, är alkoholrelaterad leversjukdom som orsakas av överdriven alkoholkonsumtion. Det uppträder vanligen efter år av alkoholmissbruk, men ibland överdrivet drickande kan också orsaka detta tillstånd. Levern vävnader För mycket alkohol skadar och orsakar dålig absorption. Nu, malabsorption eller dålig absorption av näringsämnen bidrar till undernäring, vilket i sin tur kan orsaka leversjukdom. Genetiska faktorer kan spela en roll i utvecklingen av denna sjukdom. Vissa personer kan också vara mer mottagliga för alkoholrelaterad leversjukdom. Alkoholhaltiga leversjukdom är progressiv och kan vara av tre typer, beroende på graden av leverskada. Dessa är kända som alkoholisk fettlever, alkoholhepatit och levercirros. Symptomen av alkoholrelaterad leversjukdom kan variera inom vida gränser beroende på den specifika typ eller stadium av sjukdomen. Dessa symtom och behandlingsalternativ för alkoholrelaterad leversjukdom diskuteras nedan.

Tecken och symptom på alkoholrelaterad leversjukdom

I inledningsskedet, kan alkoholrelaterad leversjukdom inte har några symptom. Som sjukdomen fortskrider, kan vissa vaga och ospecifika symptom observeras. Symptom på sjukdomen kan variera mycket beroende på scenen. I fallet med fettlever kan förekomma olika ospecifika symptom på en förstorad lever. En något förstorad lever är en av de vanligaste observerade symptom på detta tillstånd. Fettlever och alkoholhaltiga fettlever är associerad med ansamling av fett i levern. Det är en reversibel skick och är i allmänhet inte förknippas med minskad leverfunktion.Om alkoholrelaterad leversjukdom fortskrider och når stadiet av alkoholhaltiga hepatit, kan producera några symptom. I denna fas, de vanligaste symtomen är buksmärtor, särskilt i övre högra kvadranten av buken, illamående, kräkningar, aptitlöshet och viktminskning. Också gulsot, kan ascites eller ansamling av vätska i buken vara några andra symtom som kan uppstå när levern inte kan utföra normala aktiviteter.

Alkoholhaltiga leversjukdom kan orsaka levercirros, ärrvävnad och knölar som kan utvecklas i levern. Skrumplever är en allvarlig sjukdom som allvarligt påverkar leverfunktionen, vilket kan visa sig i olika symtom som gulsot, alkoholrelaterad leversjukdom, blödningsproblem, eller blåmärken och vätskeansamlingar i benen och buken. Förutom dessa, andra tecken är muntorrhet, ökad törst, täta urinträngningar, hudfärg onormalt mörk eller ljus, förekomst av blod i uppkast, blekhet och svullnad. I svåra fall kan levern inte kan ta bort gifter från blodet, vilket kan leda till att sjukdomen kallas hepatisk encefalopati. Tecken och symptom på denna sjukdom inkluderar förvirring, humörsvängningar eller personlighetsförändringar, minskad eller förändrad medvetenhet och kognitiv störning.

Behandling av alkoholrelaterad leversjukdom

Avhållsamhet från alkohol är nyckeln till framgångsrik behandling av alkoholrelaterad leversjukdom. I många fall, såsom i fallet med fettlever, kan avhållsamhet hjälpa till att vända skick. Tillsammans med avhållsamhet från alkohol, är det också viktigt att följa en balanserad och näringsrik kost rik på vitamin B och folsyra för att säkerställa snabb återhämtning. Även i fråga om alkoholhaltiga hepatit och cirros, är avgörande för att lyckas med behandlingen undvika alkohol. Tillsammans med alkoholabstinens och en näringsrik kost, kan läkare rekommenderar vissa läkemedel för behandling av avancerad alkoholrelaterad leversjukdom. Eftersom diuretika kan ges för att styra ansamling av vätskor och ascites. Andra läkemedel som används för att kontrollera symtomen och komplikationer i samband med alkoholrelaterad leversjukdom är, betablockerare och laktulos. Men om leverfunktionen fortsätter att försämras, även efter rätt behandling, sedan levertransplantation kan krävas.

Jag hoppas att du nu har en klar uppfattning om symtomen på alkoholrelaterad leversjukdom och behandling. Tidig identifiering av symptom på detta tillstånd kan uppnå en snabb behandling, vilket i sin tur kan öka sannolikheten för återhämtning. Men med behandling, är det lika viktigt att undvika att dricka alkohol. Om alkoholism är problemet, då kan du ta hjälp av rehabiliteringsprogram för alkohol och rådgivning.