Levern är ett organ av mörkt rödbrun under den högra sidan av bröstkorgen. Levern är det största inre organ av den största körteln i människokroppen. Det finns många funktioner i levern som gör det en grundläggande del av den mänskliga anatomin. Det är levern som hjälper till att bearbeta maten i tarmen och även utsöndrar galla. Galla är en vätska som gör arbetet med matsmältningen och hjälper transport fetter och avfall i tarmen. Lever spelar en nyckelroll i att neutralisera de skadliga effekterna av droger och gifter. Utöver dessa, hjälpa levern i produktions- och regler flera hormoner, däribland könshormoner. Det gör också enzymer som underlättar kemiska reaktioner i kroppen som vitaminer och järnreserver och andra kemikalier som behövs. Men att vara ett vitalt organ, är levern benägna att allvarlig sjukdom och varningsklockorna börja ringa när flera tecken på leverskada.

De tidiga tecken på leverskada
De symtom i de tidiga skedena liknar dem som måste åtgärdas när påverkas av medicinska tillstånd. Detta gör det svårt att förutse problemen med akut leverskada. De tecken på leverskada i stegen nedan.

Aptitlöshet
kontinuerlig aptit och dålig, med envishet som påverkar kroppen kan vara ett tecken på leverskada. Om du känner dig svag och utmattad öppet med den plötsliga förlusten av födointag, ska du omedelbart kontakta en läkare för rådgivning är lämpligt.Diarré
Diarré är ett tillstånd där kroppen genomgår vätskor och frekventa avföring. Fel på matsmältningssystemet och lever fattiga leder till diarré i många fall. Det är en sjukdom som kan försämras snabbt och därför måste vara medvetna om att ta emot lämplig behandling tidigt.

Trötthet
Trötthet är oftast resultatet av uttorkning av erfarenheterna av kroppen på grund av problem med nedsatt njur- eller leverfunktion. Det kan vara en av de tecken på leverskada. Tecknen på trötthet kan uppträda successivt förvandlats till en feber, åtföljd av muskelvärk. Därför, om du har några tecken på denna typ, de är redo att ingripa.

Gulsot
Den viktigaste signalen om att vi kan föreställa oss, är gulsot. Färgen blir blek hud och gulsot hos den person som lider av extrem trötthet och feber. Såsom diarré, kan gulsot också vara en stark mot möjligheten felindikering i levern.

Smärt klåda
Personen upplever intensiv klåda i huden, om det finns problem med levern. Den troliga förklaringen är avsättningen av galla in i huden.

Buksmärta
En buksmärtor är ett vanligt tecken på utvidgningen och inflammation i levern. Även buksmärta kan bero på flera orsaker, är det bra att vara alert och uppmärksam på tecken på interna problem i samband med lever- och buksmärtor. I allmänhet kan de första tecknen på leverskada vara internt som indirekt kan orsaka buksmärtor.

Ljus avföring
Om levern är skadad, kommer du inte att kunna utsöndra galla som kommer ändra färg på blek avföring och lättare än normala färg.

Mental distraktioner
Även om inte den rådande förvirringen, och även mentala distraktioner av personen, hur kan vi glömma de enkla saker som du kan se i vissa människor. Detta händer på grund av de gifter som ackumuleras i kroppen.

Tecken på leverskada från alkohol
En av livshotande medicinska konsekvenserna av alkoholmissbruk är leverskador som står mellan de flesta människor som lider av alkoholberoende. ASAT, ALAT, GGT är de tre leverenzymer som släpps ut i blodet när levern börjar skadas. En enkel blod nakna sanningen. Låt oss veta vad tecken på leverskada från alkohol är?

Cirrhosis
En av de främsta orsakerna till övermått av alkohol är levercirros. Skrumplever är en långsam och gradvis död levern som fortfarande kan ta år till ytan. Dock visar denna sjukdom några enkla tecken på leverskada, olika fel som uppstår i kroppen. Dessa signaler på grund av närvaron av levercirros som nämns nedan:

  • I de tidiga stadierna av levercirros ämnesomsättning sjunker som acetaldehyd och föreningar frigörs i levern, vilket orsakar kraftig svullnad.
  • En person som lider av fettlever sjukdom där kroppen lagrar fett i leverceller.
  • Alkohol Hepatit ett tillstånd där effektiviteten i levern minskar dramatiskt värre med ökande komplikationer.

Dessa var vissa tecken på leverskada som påverkar personen i olika grader. Lägligt översyn och lämna ohälsosamma vanor som överdriven alkoholkonsumtion kan minska risken för leverskada avsevärt.