Den mänskliga kroppen är ett komplext system bestående av flera organ som arbetar tillsammans för att göra en enda enhet. Dessa organismer tillhör olika kroppshålor, och arbeta tillsammans för att göra den perfekta maskinen i universum - den mänskliga kroppen. Den mänskliga kroppen är uppdelad i kroppshåligheter, och dessa är uppdelade i under dorsala och ventrala kroppskavitet kroppskaviteten. Dorsal kroppskavitet består av hjärnskålen och kabeln och ventrala kroppshålan är uppdelad i bröstkorg, buk och bukhålan.

Kroppen hålighet i människokroppen

Hjärnskålen
Den hjärnskålen består huvudsakligen av hjärnan, hjärnhinnorna och cerebrospinalvätska. CSF är en klar, färglös vätska som är närvarande i hjärnan och ryggmärgen, hjärnhinnor, membranen som omger det centrala nervsystemet. Betydelsen av mening och cerebrospinalvätska är att de spelar en viktig roll för att skydda det centrala nervsystemet. Volymen av vår hjärnskålen är mellan 1,200-1,700 cm3. Hjärnskålen kallas också intrakraniell utrymme. De tre huvudlager som utgör hjärnhinnorna är dura mater, spindelvävshinnan och pia. Dura mater består av lager och lager endosteal meningeal. Arachnoid är ett tunt transparent membran som bildas i hjärnhinnorna som pad nivå och skyddar det centrala nervsystemet. Pia mäter är ett tunt membran som bildar det yttre skiktet av hjärnan och ryggmärgen. Blod kapillärer och blodkärl passerar genom detta membran för att nå hjärnan och ryggmärgen.Spinal hålighet
märghålan är den kanal genom vilken ryggmärgen sträcker sig. Precis som vår hjärnskålen, är märghålan omges av hjärnhinnorna. Ryggmärgen sträcker sig från märgen i hjärnan till svanskotan, och överför nervsignaler från hjärnan till resten av kroppen. Coccyx är slutet av ryggraden hos människor. De vävnader som omger ryggmärgen kallas skivan och består av brosk. Fram och tillbaka i ryggkotornas spinal artärerna är kärlen som ger näring till cerebrospinalvätskan i ryggmärgen. Cerebrospinalvätskan levereras till hjärnan och ryggmärgen från subaraknoidalrummet.

Brösthålan
brösthålan eller brösthålan består av en bröstvägg som skyddar hjärtat och lungorna, som är de viktigaste organen i vår kropp. Membranet, som separerar brösthålan från bukhålan, bildar golvet i brösthålan och hjälp i andningsprocessen. Brösthålan består av viktiga dokument, såsom aorta, lungartären, överlägsen och nedre hålvenen, som transporterar blod från hjärtat, lungorna och alla blodkärlen i kroppsdelar. Den blodcirkulationen av de viktigaste kallas "dubbel rörelse", som uppträder mellan hjärtat, är lungorna och resten av kroppen innesluten från brösthålan.

Bukhålan
Bukhålan är under brösthålan och omfattar i huvudsak till större organ såsom njure, mage, lever, tunntarm, tjocktarm, gallblåsa, mjälte och pankreas. Den huvudsakliga funktionen av bukorganen är att bistå i rötningsprocessen. Den abdominala väggen är sammansatt av ett tvåskiktsmembran kallas bukhinnan. Urogenitalsystemet är också en del av bukhålan.

Bukhålan
bukhålan består huvudsakligen av reproduktion, såsom rektum och urinblåsa organ. Den nedre mag-tarmkanalen och reproduktiva systemet är i bukhålan. Väggen av bassängen är uppdelad i den främre väggen av bäckenet och bäckensidoväggen. Blygdbenssammanfogningen är en betydande del av den främre väggen av bassängen. Bäcken fascia täcker de viktigaste delarna som finns i närheten av höftbenskammen. Det finns en bäckenmembran består av levator ani muskler och coccyx bildar golvet i bukhålan.

Samordningen av de organ i dessa håligheter är mycket viktigt, eftersom de är sammankopplade. Fel på ett organ i ett hålrum direkt påverkar funktioner i andra organ i vår kropp.