I människans anatomi, är nervsystemet i huvudsak ett nätverk av specialiserade celler som samordnar insatser av en person som skickar signaler från en kroppsdel ​​till en annan. Denna information kan vara i form av vågor elektro eller kemisk release. Nervsystemet är i princip uppdelad i två delar: det centrala nervsystemet, inklusive hjärnan och ryggmärgen och perifera nervsystemet består av sensoriska neuroner och nerver som ansluter.

Centrala nervsystemet

Förkortad SNC, som är ett av de viktigaste organen i nervsystemet. Den består av två av de mest vitala organ i människokroppen - hjärnan och ryggmärgen. Hjärnan väger ca 3 pounds, medan ryggmärgen är på ca 42-45 cm i längd. Båda bildar en del av hela nervsystemet. Dess uppgifter omfattar samordning mellan olika delar av människokroppen. Arbeta i samarbete med det perifera nervsystemet, centrala nervsystemet, spelar en grundläggande roll i kontrollen av beteende i olika flercelliga organismer.Funktioner av det centrala nervsystemet

Som nämnts tidigare, innefattar det centrala nervsystemet i hjärnan och ryggmärgen, vilket spelar en viktig roll i de fysiska och mentala aspekter av våra liv. Hjärnan spelar en viktig roll i kontrollen av olika kroppsfunktioner, inklusive rörelse, känsla, tanke, minne, tal, etc. Å andra sidan är ryggmärgen ansluten till hjärnan i en viss del av hjärnan som kallas hjärnstammen. Hjärnan är uppdelad i två halvor, den högra hjärnhalvan och vänster hjärna. Höger hjärnfunktioner är de visuella och rumsliga färdigheter, minne i hörsel och visuella modaliteter, lämnar hjärnans funktion inkluderar den sekventiella analysen, minne i en viss ordning, logiska tolkningar, etc.

Hjärnan är uppdelad i olika regioner, vilka var och en är tilldelad en specifik funktion. Till exempel, engagerar frontalloben i kognition och minne, medan process hjässloben hanterar sensorisk information. De neuroner i ryggmärgen och centrala nervsystemet i första hand är i det tilldelade ansvaret att passera meddelanden fram och tillbaka mellan hjärna och perifera nerver. Trots att hjärnan och ryggmärgen arbetar tillsammans för att styra olika funktioner i kroppen, kan reflexrörelser uppstå genom vägar i ryggmärgen, utan någon hjärnans struktur involverad i processen.

Varje skada i huvudet eller ryggraden kan leda till vissa negativa effekter på individens kropp och hindra de olika funktionerna i nervsystemet. Vår hjärna skyddas av skallen, medan ryggmärgen skyddas av kotorna i ryggraden, men det betyder inte att dessa två organ är säkra från skada. Faktum är att i många fall är ryggmärgen skadas eller punkteras av kotorna egna. Dessa skador kan vara allt från en olycka som kan pågå ett par timmar, till mer allvarliga tillstånd såsom fullständig förlamning.

Dessa funktioner har en viktig roll i olika aktiviteter, och därmed eventuella skador på det centrala nervsystemet kan påverka vår vardag. Den måste ta några försiktighetsåtgärder metoder, särskilt i händelse av ett fall i olika fysiska aktiviteter, i syfte att säkerställa att hjärnan och nervsystemet inte påverkas av några fördomar.