Den mänskliga kroppen är sammansatt av många organ som samverkar för att underlätta de vitala processer i kroppen. Blodomloppet är ett vitalt organ som spelar en viktig roll för transporter och ger viktiga näringsämnen i hela kroppen via blodet. Medan lungorna bidra till att berika blodet med syre, som är hjärtat som pumpar syresatt blod. Denna syrerikt blod transporteras genom blodkärlen i olika delar av kroppen. Blodet fungerar som bärare av näringsämnen så att problem och cirkulationssjukdomar kan påverka funktionen hos olika organ och leda till allvarliga komplikationer. Vertebrobasilar cirkulationsrubbningar hänvisar till cirkulationsproblem associerade med bakre cirkulationen i hjärnan. I denna artikel kommer vi att ta itu med de orsaker, symptom och behandling av dessa sjukdomar.

Orsaker och symptom på vertebrobasilar cirkulationsrubbningar

Vertebrobasilar cirkulationsproblem som påverkar sjukdomstillstånd där blodflödet till vertebrala artärer och basilar artären varit avbruten. De grundläggande och vertebrala artärer bildar cirkulationssystemet vertebrobasilar. Dessa artärer arbetar tillsammans för leverans av syresatt blod till lober hjärnstammen, lillhjärnan och nack som är placerade på baksidan av hjärnan. Dessa strukturer spelar en lång rad livsviktiga funktioner. Bristen på blodtillförsel till området, då skulle få allvarliga konsekvenser för hjärnans funktion.Avbrott i blodtillförseln till baksidan av hjärnan kan leda till döden av hjärnceller, vilket i sin tur leder till en efterföljande stroke eller bakre cirkulations ischemi. Detta tillstånd tillskrivs ofta åderförkalkning. Ateroskleros är en sjukdom som kännetecknas av härdning av artärerna. Detta beror främst på att bildandet av fetthaltiga avlagringar på kärlväggarna. Plack uppbyggd leder till förträngning av artärerna, vilket i sin tur kan hindra flödet av blod.

Ibland cirkulationsproblem kan bero på bildningen av blodproppar. Passagen av blod kan täppa när en blodpropp färdas genom en reva i den blockerade artären. Människor som är överviktiga eller har högt blodtryck eller höga kolesterolvärden, är säkert en högre risk för störningar i samband med vertebrobasilar systemet. Symtom som kan utsättas för en person som lider av cirkulationsproblem som kan variera beroende på strukturen i hjärnan påverkas.

Om hjärnstammen inte får en tillräcklig blodtillförsel, kan du ha svårt att andas och svälja. Du kan drabbas av problem med synen om occipital lober påverkas. Muskelsvaghet eller brist på samordning kan hänföras till död av hjärnceller i cerebellum. Yrsel, sluddrigt tal, domningar, stickningar, huvudvärk, illamående och kräkningar är några av de andra symtom som kan ställas ut av en person som lider av dessa cirkulationsrubbningar.

Behandling av cirkulatoriska sjukdomar vertebrobasilar

Såsom nämnts ovan, det avbrott i blodtillförseln till hjärnan, kan leda till döden av hjärnceller, vilket i sin tur leder till en stroke. Eftersom stroke kan orsaka andningssvårigheter, och en mängd andra komplikationer, tidig diagnos och behandling av cirkulationsproblem är avgörande och bestämma chanser att överleva. Blodprover, såsom studier av blodpropp, kan hjälpa vid diagnos av vaskulära sjukdomar eller andra tillstånd som kan göra känsliga för denna cirkulationsstörning. Läkare kan också utföra röntgenundersökningar såsom magnetisk resonanstomografi av hjärnan, ekokardiogram, elektrokardiogram, magnetisk resonans angiografi, CT angiografi eller ultraljud. Dessa tester kan detektera blockeringen av artärerna som förser blod till hjärnan. Om det finns en signifikant obstruktion kan läkarna utföra en angioplastik för att avlägsna blockeringen och reparera den skadade artären. De anti-koagulering mediciner kan också förskrivas om diagnostiska test avslöjar förekomsten av blodpropp i hjärnan.

Kärlsjukdom gör det mycket känslig för slag, människor som har diagnostiserats med en sjukdom som liknar så de måste vara medvetna om varningssignaler om en stroke. De bör följa de förhållningsregler din läkare för att undvika en medicinsk nödsituation. Läkemedelsbehandling med andra förändringar i livsstil relaterade säkert bidra till att minska risken för stroke i framtiden. Vi måste också sluta röka och att avstå från överdriven alkoholkonsumtion. Exklusive livsmedel som innehåller mycket kolesterol är ett annat sätt att förhindra åderförkalkning. Medicinska tillstånd som diabetes eller högt blodtryck kan innebära en större risk för kärlsjukdom. Dessa medicinska tillstånd därför måste behandlas så snart som möjligt.

En stroke är den vanligaste komplikationen av vertebrobasilar cirkulationsrubbningar. I avsaknad av medicinsk behandling, kan detta villkor också leda till döden så du måste göra livet lämpliga beslut för att undvika en potentiellt dödlig situation. Människor som redan har diagnosen vaskulär sjukdom bör vara mycket försiktig med din kost. De måste följa råd från din läkare, och se till att inte njuta någon verksamhet som kan öka risken för stroke.