Vikten av sömn kan aldrig nog betonas. Deras förmåga att utföra rutinuppgifter under dagen är utan tvekan relaterade till antalet timmars sömn du får på natten. Sömn föryngrar kropp och själ, och inte bara ger dig styrkan att utföra fysisk aktivitet, men ökar också förmågan att tänka klart. En berövades sömn, naturligtvis, inte kunna utföra de uppgifter som den bästa av hans/hennes förmågor. Detta är orsaken till att människor som får diagnosen insomni, behovet genomgår läkemedelsbehandling eller andra former av behandling för att justera sömncykel. Stöd recept eller receptfria sömn kan hjälpa till att behandla sömnlöshet, till viss del, men det är nödvändigt att vara tydlig om fördelarna med dessa läkemedel överväger riskerna eller mindre. I denna artikel kommer vi att diskutera biverkningar av en sömn stöd kallas Ambien. Här är lite information om sambandet mellan användning av Ambien och minnesförlust.

Hur fungerar Ambien?

Zolpidem är ett samlingsnamn för en sömn stöd säljs under varumärket "Ambien". Det tillhör en klass av läkemedel som kallas lugnande CNS. Ambien är en icke-bensodiazepin medel som används vid korttidsbehandling av sömnbesvär. Allmänt känd som ett lugnande medel eller sömnmedel droger Ambien rekommenderas för dem som har svårt att sova. Det är ett snabbt verkande läkemedel som verkar på vissa receptorer i hjärnan, vilket påverkar funktionen av det centrala nervsystemet, för att framkalla sömn hos en kort tid. Läkemedlet absorberas snabbt in i blodet och dess effekt kan kännas mycket snart. Såsom nämnts tidigare, är detta läkemedel ordineras för en kort tidsperiod, som varierar någonstans mellan 2-6 veckor. Det är mycket viktigt att läkemedlet inte används under längre tid än den föreskrivna. Missbruket av detta läkemedel kan orsaka några allvarliga biverkningar. I allmänhet har användningen av sömnmedel och minnesförlust som kan påverka missbrukare alltid varit en anledning till allvarlig oro. Förlusten av korttidsminne är också på listan över allvarliga biverkningar av detta läkemedel. Däremot kan inte uteslutas ett möjligt samband mellan missbruk av Ambien och minnesförlust på lång sikt. Överdosering eller missbruk av denna drogberoende kan innebära hälsorisker. Du kan uppleva rebound insomnia sluta röka drogen abrupt.Ambien och minnesförlust

Som nämnts ovan, de biverkningar som kan upplevas i händelse av missbruk av denna sömn stöd inkluderar förlust av korttidsminnet. Många biverkningar som vanligtvis är förknippade med användning av sömnmedel kan också upplevas av narkomaner. De vanligaste biverkningarna av denna drog är sömnighet under dagen, förlust av koncentration, illamående, magsmärtor eller yrsel. I svåra förfaller eller tecken som tyder på en försämring av kognitiva förmågor av fallen minnes kan hänföras till användningen av detta läkemedel. Retrograd amnesi är en typ av amnesi associerad med missbruk av Ambien. Det är en form av minnesförlust i vilken läkemedlet användaren kan komma ihåg de händelser som ägde rum före och efter att ha tagit drogen. Personen kan drabbas av kortsiktiga minnesförlust, hallucinationer, sömngång eller till depression. Sömnen och sömn skådespeleri är allvarliga biverkningar som kan uppstå på grund av drogmissbruk. I allmänhet användning av droger har inget minne av vad han/hon har gjort under sömnen, vilket, för händelser. Förekomsten av dessa händelser kan vara större om Ambien tas med alkohol. Detta är anledningen till att denna drog bör vidtas endast under medicinsk övervakning. Eftersom det kan finnas negativa interaktioner som kan påverka deras kognitiva förmågor, bör informera sin läkare om andra receptbelagda mediciner du tar. Vi måste ta vara på denna sömn stöd, enligt anvisningar från medicinska experter, och se till att du tar vid sänggåendet. Du måste ta först när du vill sova minst sju till åtta timmar.

Minnesförlust orsakas av användning av detta läkemedel är i allmänhet kortsiktiga till sin natur, men minnesläckor kan ibland sträcka sig till långa tidsperioder. Även Ambien är en åtgärd för att hjälpa snabb sömn som kan hjälpa inducera sömn, kan felaktig användning av detta läkemedel leda till allvarliga biverkningar. De som redan tar antidepressiva och andra mediciner, se till att informera din vårdgivare. Du måste följa den ordinerade dosen och ta Ambien dos som rekommenderas av läkare. Om du upplever biverkningar, speciellt de som är associerade med minnesförlust och kognitiv nedsättning, måste de rapportera omedelbart till läkaren.