Cymbalta är ett antidepressivt läkemedel som godkänts under 2004 för behandling av egentlig depression och neuropatisk smärttillstånd. Efter att administreras oralt, fungerar som Cymbalta serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI). Liksom andra läkemedel i klassen SNRI Cymbalta på skalan av nivåerna av serotonin och noradrenalin i hjärnan. Dessa två signalsubstanser spelar en avgörande roll i humör och psykologiska tillstånd hos en individ.

För närvarande är duloxetin indicerat för behandling av depression, ångeststörning, fibromyalgi och diabetisk neuropati. Dock är effekten av detta krav tveksamt för patienter med ett underliggande problem med levern. Dessutom är det inte säkert för människor som ägnar sig åt överdrivet alkoholintag. Den främsta orsaken till detta är den ökade leverenzymer efter intag av Cymbalta, som med tiden kan leda till hepatit och andra leversjukdomar. Givet denna förståelse av biverkningarna av Cymbalta är kritisk innan förlita sig på denna antidepressivt läkemedel.

Cymbalta biverkningarSom alla vet, är mediciner mot depression i samband med vissa biverkningar som är specifika för den kemiska naturen av droger och mediciner. Det viktigaste är interaktionen med andra terapeutiska formuleringar. För Cymbalta inte bör tas med ett läkemedel som tillhör klassen av inhibitorer, monoaminoxidas (MAO). Ett annat krav på att ta denna antidepressiv medicin är att avstå från alkohol under behandlingsplan. Några av biverkningarna av duloxetin åtgärdas, du bör veta innan du tar detta läkemedel

Vanliga biverkningar
Några av biverkningarna av Cymbalta oftast uppenbart är huvudvärk, influensa eller influensaliknande symtom, feber, klåda, yrsel, smärta i övre buken, muntorrhet, missfärgad urin och gul hud. Mörkare nyans av färgen på urin och gulfärgad hud är tecken på leverproblem, som behöver åtgärdas omgående. Underlåtenhet att gå ordentligt och sällan svimning.

Sömnlöshet
Om 16 procent av patienterna rapporterar sömnproblem och/eller insomnia efter att ha tagit Cymbalta, medan andra dåsighet. Undvik koffein, kommer tunga måltider och motion hjälper dig att få en djup sömn. För dåsighet grund av Cymbalta, bör du avstå från andra over-the-counter läkemedel för allergier, hosta och smärta under behandlingen.

Självmordstankar
Med Cymbalta eller någon annan antidepressiv medicinering, självmordstankar är en vanlig negativ effekt observer särskilt bland tonåringar och vuxna barn under 24 år. Därför är noggrann övervakning av patienter i dessa åldersgrupper visade att identifiera beteendeförändringar. Regelbunden kontroll är nödvändig att minst 12 veckor efter starten av behandlingsplan.

Högt blodtryck
En annan bieffekt av Cymbalta är förhöjning av blodtrycket. Vanligtvis kontrollerar läkaren blodtrycket hos patienter innan man rekommenderar denna antidepressiva och under behandlingsprocessen. För att vara på den säkra sidan, bör människor som har en historia av högt blodtryck vara mycket försiktig när du tar Cymbalta. Detta kommer att bidra till att förhindra potentiellt dödliga sjukdomar.

Viktminskning
Enligt en studie, omkring 2 procent av patienterna upplever viktminskning efter Cymbalta fortsätter under en längre period. Till stöd för detta, cirka 11 procent av människor klagar över aptitlöshet på denna antidepressivt läkemedel. Slutsatsen blev att de biverkningar såsom minskad aptit, diarré och kräkningar bidrar till viktminskning.

Dessutom är förlusten av hår Cymbalta och biverkningar kopplas samman. Det är emellertid inte klart varför det finns håravfall. För hälsa och beteende av den befintliga relaterade till oral administrering av duloxetin har en läkare så snart som möjligt. Din läkare kan rekommendera en dosjustering eller ändra Cymbalta med andra receptbelagda läkemedel, enligt patientens allmänna hälsa.

Utöver detta måste du ha ett utsättningssyndrom sin expertkunskap. Patienter som upplever olika tecken och symtom efter abrupt utsättning av Cymbalta och liknande droger. Lyckligtvis kan dessa biverkningar och utsättningssymtom effektivt förhindras om behandlingen produkten under noggrann övervakning av en kvalificerad läkare.