En av de mest skiftande landlevande djurarter, nematoder är maskar som kan frodas i ett brett spektrum av miljöförhållanden. Även om det är svårt att skilja de enskilda arter av nematoder, har cirka 28.000 arter identifierats. Dock uppskattas det att mer än 1,00,000 arter av maskar eller nematoder i jorden. Bland de 28.000 arter av vilka har erkänts, är 16.000 arter sägs vara parasit i naturen. Medan vissa av dem kan attackera och mata växterna eller växtvävnader lever, många andra finner sig leva i jorden och livnär sig på organiskt material, insekter, larver och bakterier. Denna art av insekt parasitisk nematod som är användbara vid reglering av organisk skadedjur.

Mer information om de välgörande nematoder

Flera typer av nematoder som kan vara både skadlig och fördelaktig. Medan nematoden som hakmask, springmask och piskmask är parasiter hos människor, kan orsaka hjärtmask Dirofilaria immitis hos hundar. Likaså många växtparasitiska nematoder och cystnematoder av potatisen (Globodera och Ditylenchus); Heterodera glycines (Hetero gillar). Men det finns vissa fördelar som nematoder kan användas i jordbruket/trädgårdsodling. Dessa nematoder är parasiter av trädgård skadedjur, såsom smittade larver och bakterier. Dessa nematoder är bland de mest effektiva medlen för biologisk bekämpning.Dessa nematoder parasiter av insekter finns främst i familjer Steinernematidae och Heterorhabditidae. Bland de olika arterna av nematoder till dessa familjer, den vanligast använda är heliothidis Heterorhabditis, Steinernema carpocapsae, Steinernema glaseri, Heterorhabditis bacteriophora, nyttiga nematoder, etc befinns vara effektiva för att kontrollera ett brett spektrum av parasiter som maskar fångar, loppor, syrsor , skalbaggar och japanska skalbaggar, gurka skalbaggar, vivlar, skalbaggar tall, kål maskar, trips, myror, termiter och skalbaggar. Steinernema carpocapsae konstaterades att de mest effektiva loppor nematoder.

Fördelar nematod

Som tidigare nämnts nematoder är parasiter av insekter används i ekologisk trädgårdsskötsel som ett medel för biologisk bekämpning. Dessa nematoder har en livscykel sex steg. Detta inkluderar ägg, fyra steg såsom larver och vuxna. E 'under den tredje fasen, som larver, som kommer in i kroppen av värdar. I de flesta fall är det mest sannolika av dessa nematoder fördelar värd för insektslarver. Ange värdkroppen genom analöppningen, munnen, andningshålen eller genomgående hål i väggen av kroppen. När du anger, nematoderna släpper bakterien Xenorhabdus (i tarmen och svalget) i värdkroppen. Bakterierna sönderdela de inre organen i maskinen med hjälp av enzymer och nematoder som livnär. När bakterierna frigörs in i värden, det tar bara 24-48 timmar för värden för att dö. Nematoderna växa till unga vuxna som producerar, innan de lämnar resterna av värden.

Om du tänker använda nematoder fördelar, måste få rätt typ av en känd leverantör. Det är bäst att rådfråga en expert, för val av nematoden rätt för specifika skadedjur, har du i din trädgård. Se till att följa tillverkarens anvisningar, lagring och användning av dessa nematoder. Bättre att behålla markfuktighet, att tillämpningen av dessa nematoder. Numbers nematoder tillämpas också skall fastställas på grundval av det område som ska täckas. Även nematoder miljoner behövs för ett område på 2000 kvadratmeter, kommer det att ta ungefär $ 24.000.000 för att täcka ett tunnland mark. Allt du behöver göra är att blanda i vatten innan sprutning på marken. Sammanfattningsvis är det gynnsamma nematoder är alltid att föredra, eftersom det är lätt att använda och är också effektiva.