Gallblåsan är en liten päronformad påse placerad nedanför levern. Gallblåsan fungerar som en reservoar för gallan, en digestionsvätska produceras av levern som hjälper till i matsmältningen av fetter. Sammandragningen av gallblåsan orsakar frisättning av galla utsöndras i gallgångarna i tunntarmen. En av de vanligaste medicinska tillstånd som kan påverka funktionen av gallblåsan är bildandet av gallsten. Gallsten är hård som sten-avlagringar som bildas till följd av den ökande koncentrationen av kolesterol eller bilirubin i gallan. Dessa kan blockera flödet av galla och orsaka en inflammerad gallblåsa. Personer som lider av gallsten kan drabbas av symtom som smärta, uppblåsthet, rapningar, illamående och intolerans mot fet mat. Borttagning av gallblåsan rekommenderas om symtomen inte kan hanteras med hjälp av droger. Dock bör du söka informationsproblem kopplade efter gallblåsan bort innan de genomgick gallblåsan kirurgi. Nedan hittar du information om gallblåsan kirurgi och konsekvenserna av att avlägsna gallblåsan hälsa.

Att utföra gallblåsan operation?

Läkemedelsbehandling med livsstilsförändringar kan hjälpa till att lindra symptomen av gallblåsan attacker orsakade av gallsten, till viss del. Kirurgi rekommenderas endast om läkemedelsbehandling eller som ett alternativ behandling chockvåg terapi eller muntlig upplösning verkar inte vara till hjälp. Kolecystektomi eller gallblåsan kirurgi klassificeras i öppen kirurgi och laparoskopisk gallblåsan kirurgi gallblåsan. Om det gäller en patient som genomgår öppen kirurgi, till ett stort snitt i buken avlägsna gallblåsan. Laparoskopisk kirurgi gallblåsan, å andra sidan, är en minimalt invasiv procedur, i vilken buken blåses med koldioxid och små snitt görs i buken. Ett laparoskop med en miniatyrkamera införs sedan genom den lilla incisionen. Bilden av gallblåsan kan ses på videomonitorn och dessa bilder vägleda läkarna, och ta denna kropp genom små snitt. Som fallet är med de flesta operationer, finns det risk för infektion eller inre blödningar. Komplikationer kan också resultera från skada till omgivande organ. Problem som kan uppstå efter kirurgiskt avlägsnande av gallblåsan kan resultera från skadade blodkärl, gallgångar eller matsmältningsorganen eller läckage av galla i buken.Problem kan uppstå efter avlägsnandet av gallblåsan

Människor som har genomgått gallblåsan operation får diagnosen post kolecystektomi syndrom, när de får symtom som illamående, gas, uppblåsthet, halsbränna, förstoppning, buksmärtor eller diarré. Tja, de flesta av dessa symtom är erfarna för en gallblåsa attack. Eftersom målet med operationen är att lindra dessa symtom, patienter ofta känner bedrövad när upplever dessa symtom även efter gallblåsan har tagits bort. Undrar varför patienterna upplever symtom efter avlägsnande av gallblåsan? Gallblåsan fungerar som en reservoar av galla och när bort, du kan lösa problemen med regleringen av galla. Levern kan producera lägre mängder galla, vilket i sin tur negativt kan påverka matsmältningen.

Om galla produceras i levern är mycket koncentrerad med kolesterol, kunde förhårdnade avlagringar också bildas i den hepatiska kanal eller galla. Patienten kan utveckla en intolerans mot fet mat, och små mängder av dessa livsmedel kan också orsaka matsmältningsbesvär och en rad andra symptom. Många patienter lider av täta anfall av diarré efter gallblåsan bort. Vissa patienter kan också drabbas av "dumpning syndrom", ett tillstånd där maten når tarmen i snabb takt. Det är därför du måste följa vissa kostråd efter operationen. Bearbetade livsmedel och livsmedel som innehåller mycket fett eller kolesterol bör undvikas.

Ibland kan en annan underliggande sjukdom vara ansvarig för dessa symtom. Det är möjligt att en inflammerad eller infekterad gallblåsan inte kan vara den enda källan till dessa symtom. Till exempel, om insättningar av tillflykt sten i gallgångarna, då symptomen kvarstår även efter avlägsnande av gallblåsan. Ibland problem kan uppstå efter avlägsnandet av gallblåsan kan förknippas med dysfunktion av sfinkter av Oddi. Oddi slutmuskel är en ventil som reglerar flödet av galla och bukspott i tolvfingertarmen lever och bukspottkörtel. Om sphincter av Oddi inte slappna av och kontrakt vid rätt tidpunkt, kan dessa magsafter backa upp och orsaka buksmärtor och andra plågsamma symtom.

Om symptomen av smärtsamma upplevelser, även efter borttagande av gallblåsan, kontakta läkare omedelbart. Läkare kan följa det tillvägagångssätt symtomatisk och förskriva läkemedel för att lindra symtomen. Efter de kostråd kommer säkert att bidra till att förbättra livskvaliteten efter operation av gallblåsan.