Polycystisk njursjukdom, även känd som PKD är en ärftlig sjukdom som kännetecknas av många vätskefyllda cystor som växer i njurarna. Cystor bildade får gradvis ersätta mycket av massan av njurar, njurfunktionen, och hämmar därigenom. De senare stadierna av sjukdomen är vanligast markerade med njursvikt.

Dialyskrävande njursvikt eller njurtransplantation på patienter. Polycystisk njursjukdom kan utvecklas till njursvikt i ungefär hälften av patienterna. Komplikationer inkluderar cystor i levern. PKD kan också ha en negativ inverkan på andra organ, såsom blodkärlen i hjärnan och hjärtat. I själva verket är dessa komplikationer ofta hjälpa läkare att identifiera ett fall av polycystisk njursjukdom och tillåter dem att differentiera sig från enkla cystor och individer som är mycket ofta med åldern. En annan komplikation av njurcystor är cystor kan bli infekterade. Detta är ett mycket smärtsamt tillstånd att vara i cirka 500.000 människor i USA utvecklar polycystisk njursjukdom, vilket, är den fjärde vanligaste orsaken till njursvikt. Det är också den vanligaste typen av ärftlig sjukdom i USA ..

Typer av PKDMedicinsk vetenskap har ärvt definierar två huvudtyper, och vilken typ av icke-ärftlig PKD, som förklaras nedan.

1. autosomalt dominant PKD
Det är en ärftlig form av sjukdomen, som står för 90% av fallen av PKD. Innebörden av "autosomalt dominant" är att om en förälder är en patient i PKD, det finns en 50% chans att ett barn tar emot PKD också.

Autosomal recessiv PKD 2
Detta är också en ärftlig sjukdom, men det händer sällan. Således kan ett barn har sjukdomen, men deras föräldrar gör det inte. Detta inträffar när båda föräldrarna har den recessiva allelen (eller, med andra ord, båda är bärare), och om barnet bör få både recessiva alleler, kommer barnet att ha sjukdomen.

3. förvärvade cystisk njursjukdom, ERCA
Detta är relaterat till långvariga problem med njurarna, i synnerhet förekomma hos personer som har drabbats njursvikt samt har varit på dialys under en längre tid. Detta är anledningen till att ERCA inträffar hos äldre människor. Denna typ av PKD-c eftersom den orsakas av en genetisk sjukdom - inte ärftliga.

Nu tittar vi på symtomen på polycystiskt njursjukdom.

Symtomen vid polycystisk njursjukdom

Det finns flera symptom som presenteras av sjukdomen. En person som lider av PKD kan eller inte kan uppleva alla de symtom som anges nedan. Här är några av de vanligaste symtomen på ERP:

  • Upprepade infektioner i njurarna
  • Smärta i sidorna och baksidan
  • Urinvägsinfektioner
  • Det blod som ledes i urinen
  • De cystor i bukspottkörteln och levern
  • Hjärtklaffs avvikelser
  • Stenarna i njurarna
  • Cerebrala aneurysm
  • Tarmfickor
  • Hypertoni

Autosomalt recessivt PKD är allmänt känd som "sonen PKD". Njursvikt sker oftast inom några år efter hans födelse i barn med denna form av PKD. Svårighetsgraden av sjukdomen varierar dock. Barn som föds med en svår form av sjukdomen oftast inte överlever mer än några timmar, eller på sin höjd ett par dagar. Barn med typ barn kan ha njurfunktionen nog att leva ett normalt liv under några år. De som har juvenil typ av sjukdom kan leva genom tonåren, och till och med tjugoårsåldern, men oftast utvecklar leverproblem även i senare skeden av sjukdomen.

Förutom att lista de symtom som anges ovan, barn som drabbats med autosomalt recessivt PKD också har kroppar låg, hemorrojder och åderbråck. Början fysisk utveckling beroende av njurfunktionen, barn med autosomalt recessiv PKD är oftast mindre än normala barn.

Vanligtvis sker denna sjukdom i en mild form, så att endast minimala problem. Omkring 60 procent av de drabbade med det utvecklingen av högt blodtryck, vilket kan behandlas med medicinering. Omkring 50 procent av människor som har polycystisk njursjukdom utvecklar njursvikt när de är 60, och därefter krävs dialys och njurtransplantation. Denna störning njure är oftast värre hos patienter med sicklecellanemi, afroamerikaner, och män.