Villkoret för att urinera blod är medicinskt definieras som hematuri. De kan delas in i två kategorier, mikroskopiska och brutto. Mikroskopisk hematuri kännetecknas av närvaron av en liten mängd blod i urinen. Mängden är så liten en mikroskopisk synpunkt är det nödvändigt att detektera närvaron av blod i urin. Brutto hematuri däremot kännetecknas av förekomsten av tillräckligt med blod i urinen. Mängden blod är nog att ses med blotta ögat. Du kan se blodfläckar i vattnet efter urinering. För kvinnor är blod närvarande i urinen när det kommer till vaginan. Även i fråga om män, kommer blodet från prostatan skadade.

Möjliga orsaker till kissar blod

Cancer CáncerEl definieras som en klass av sjukdomar där en grupp av celler uppvisar okontrollerad division långt utöver den normala gränsen. Det kan påverka någon del av kroppen, inklusive njurarna och urinblåsan. Mikroskopisk hematuri är ett av de vanligaste symtomen på cancer i urinblåsan eller njurarna. I fallet med både blåsan och njuren, finns det en risk för spridning till lungorna och orsaka andningssymtom. Orsakerna bakom givna former av cancer är rökning, exponering för industrikemikalier och överdriven användning av läkemedel som innehåller fenacetin smärtstillande. Diagnos innehåller en laboratorieundersökning av urin och blodprov, röntgen och ultraljud.Stenar i urinblåsan: Stenar i urinblåsan definieras som kristallina massor denna form av mineraler och proteiner. Normalt innehåller urin mineraler och proteiner. De stenar i urinblåsan kan bilda någonstans i urinvägarna innan de avsätts i urinblåsan. De börjar bildas så mycket små bollar storleken på ett sandkorn. De fortsätter att växa och når storleken av en tum i diameter. De stenar i urinblåsan kan blockera flödet av urin som orsakar smärta och svårigheter att urinera. De kan också repa väggen i urinblåsan. Detta, i sin tur, leder till blödning eller infektion.

Nedsatt njurfunktion: Njursvikt är huvudsakligen av två typer: akuta och kroniska. Akut njursvikt definieras som plötslig förlust av njurfunktionen. Blir kunna ta bort överflödig vätska, salter och avfallsmaterial från blodet. Akut njursvikt utvecklas snabbt i några timmar eller ett par dagar. Och "vanligare hos personer som redan lider av en eller annan typ av sjukdom och är under intensiv medicinsk vård. Kronisk njursvikt är långsam och progressiv förlust av njurens förmåga att fungera väl. Spridda över en period av år, och resulterar ofta i permanent njursvikt. Det "mycket vanlig kronisk njursvikt diagnostiseras tills processen har nått ett avancerat stadium. Patienter med permanent njursvikt som kräver dialys eller njurtransplantation för det normala arbetet i njurarna. Det finns några karakteristiska symptom på de två typerna av njursvikt. Några av dem är täta urinträngningar, svårigheter att urinera och blod i urinen. Urinen av ämnet kan visas skummande eller bubblig.

Glomerulonefrit: Glomerulonefrit är en typ av njursjukdom där njurarna som hjälper filter avfall och vätskor från blodet, är skadade. Även i detta fall är av två typer, akuta och kroniska. De är också klassificeras som primär eller sekundär. Glomerulonefrit uppstår när det kallas primär glomerulonefrit. Om den orsakas av en annan sjukdom, såsom lupus eller diabetes, det kallas sekundär glomerulonefrit. Behandlingen beror till stor del på dess typ. Några av de vanligaste symtomen vid glomerulonefrit är cola färgad urin eller utspädd, skummande urin på grund av för mycket protein, trötthet, mindre frekvent urinering, högt blodtryck och blod i urinen.

Ovan är några av de många möjliga orsaker till kissar blod. Vid denna punkt, kan du ha en uppfattning om hur allvarligt problemet är. Du måste ta med största oro. Ställ en tid hos en läkare så snart som möjligt. Lägligt medicinsk hjälp kommer att kunna diagnostisera orsaken till problemet och behandla det på ett effektivt sätt.