Orsakerna till yrsel och huvudvärk är oenhetlig och många komplikationer i samband med dem. Även vanlig förkylning kan bli komplicerat och orsaka huvudvärk. Några av de andra orsaker är uttorkning, influensa, allergier, och psykiska problem som ångest. Därför skulle det vara viktigt att ha en god förståelse för de olika orsakerna till att hålla dessa problem under kontroll.

Yrsel
Det en obehaglig känsla av yrsel eller yrsel som kan orsaka en person att svimma. Omtöckning kan pågå under en kort tid (tillfällig) eller slå kan bli kronisk eller återkommande. I vissa fall kan patienten uppleva yrsel dvs känslan av spinning eller virvlande runt. Bristen på blodtillförsel till hjärnan är en viktig orsak till yrsel. Anemi och blodsocker är också en av orsakerna till detta hälsoproblem. I vissa fall, yrsel är ett symptom på sjukdomar som hjärtinfarkt, onormal hjärtrytm, cirkulatorisk chock, stroke, etc. Ytterligare symtom på yrsel observerats i dessa situationer är förlusten av tal, hjärtklappning, bröstsmärta, synförändringar, etc . Yrsel kan också utvecklas med åldern och oftast uppstår när en person står upp snabbt från sittande eller liggande ställning. Fylla på kroppen med vatten och andra vätskor hjälper till att minska uppkomsten av yrsel. Steget omedelbart efter det att yrsel sittande eller liggande. Undvik starkt ljus framför och inte göra plötsliga förändringar i kroppshållning. Gör övningar regelbundet kan gå långt i att förhindra bedövning.

Huvudvärk
inte ett medicinskt tillstånd Problemet med huvudvärk som ett symptom på flera villkor eller sjukdomar. Huvudvärk och ibland över nacken faller under kategorin av huvudvärk. Förekomsten av huvudvärk kan vara associerad med en stel nacke, kramper, feber, huvudvärk, etc. är i allmänhet klassificeras som akut och kronisk. International Headache Society har klassificerat olika former av huvudvärk, såsom primära, sekundära och andra typer (ansiktssmärta, kraniell neuralgi och annan huvudvärk). Spänningshuvudvärk, migrän och Hortons huvudvärk är de olika formerna av primär huvudvärk. Huvudvärken resultera spänningskläm eller sammandragning av musklerna i hårbotten eller nacken. Det är en vanlig form av migrän observerats hos 90% av patienterna med huvudvärk hela världen. Symptomen på huvudvärk är döva sekundärt i fronten och sidorna av huvudet smärta, trötthet, irritabilitet och känslighet för ljus och ljud, huvudvärk, etc. orsakas av strukturella problem huvudet eller övre halsregionen. Hjärntumörer, inre blödningar i hjärnan och andra problem som hjärnhinneinflammation och hjärninflammation är ansvariga för sekundära huvudvärk. Cranial neuralgi resultat från inflammation i nerverna i nacken och huvudet högt. Tidigare är det expansion och kontraktion av blodkärl anses vara en orsak till huvudvärk. Dock tyder den senaste forskningen bedrivs i detta att bevarandet av toxinet i det centrala nervsystemet är ansvarig för huvudvärken området. Nervsystemet vävnader blir känslig för yttre stimuli, för närvaron av toxiner i nervsystemet. Ett av de främsta skälen till ansamling av toxiner i kroppen är högt intag av protein är proteinnedbrytning ansvarig för de frigjorda gifter i kroppen.Den långtidsbehandling
Den främsta orsaken till spänningshuvudvärk och migrän är en ansamling av toxiner i kroppen. I verkligheten, huvudvärk och spänningshuvudvärk är bara symptom på en reningsprocess genom vilken kroppen försöker späda och skingra toxiner. Därför är den punkt att lita mer på processen för själv rensning av kroppen att vissa läkemedel eller behandlingar som erbjuder tillfällig lindring. Även om processen för självrengör tar en viss tid, vilket verkar på den grundläggande orsaken till problemet och utrota den helt.

De akuta huvudvärk inte kräver specialiserad sjukvård och kan behandlas med analgetika såsom paracetamol. De läkemedel, såsom diklofenak, ibuprofen och aspirin kan också användas för att behandla akuta huvudvärk. Kronisk huvudvärk behandlas genom att stimulera hjärnan med elektroder. Hjälper lindra smärta från Hortons huvudvärk. Akupunktur är också en av de åtgärder som används för att behandla migrän och spänningar. Ibland mindre hälsoproblem är komplicerade och kvar i de större, som huvudvärk och yrsel. Förutom behandlingsåtgärder som nämns i artikeln, kan du ta en av de åtgärder för förebyggande - tillräckligt med sömn. Det är viktigt att ge din hjärna och nervsystem mängd vila. Förhindrar de flesta av de problem som är förknippade med huvudvärk.

Yrsel och huvudvärk är de hälsoproblem vanlig företeelse och kan behandlas med lämpliga åtgärder. Även om det finns mediciner som finns tillgängliga för att ta itu med dessa hälsoproblem, åtgärder såsom regelbunden motion, lever ett stressfritt liv, etc bidra till att klara effektivt.